رقص قلم‌مو روی کفش های ورزشی

شهروند مغربی با ترسیم تصاویر کارتونی یا نوشتن برخی کلمات روی کفش‌های ورزشی سفید، هویت جدیدی به آن‌ها می‌دهد و با این کار برای خود کارآفرینی کرده است.

یوسف المرینی شهروند مغربی هیچ گاه تصور نمی‌کرد قلم‌مویی که روزی روی کفش سفید ورزشی او افتاد به خلق شکل جدیدی از هنر در کشورش منجر شود.
پس از افتادن قلم‌مو روی کفش، به جای آن که لکه رنگ را پاک کند ترجیح داد کفش را رنگ کند.
وی می‌گوید: چنین هنری به این شکل از قبل وجود نداشت. نقاشی تابلو کاری معمولی است، اما نقاشی روی کشف مسئله جدیدی است.
وی با ترسیم تصویر شخصیت‌های کارتونی یا نوشتن خط عربی روی کفش‌های سفید، چهره جدیدی به کفش‌ها می‌دهد و برای طراحی این تصاویر از کامپیوتر و نرم‌افزار‌های مربوط استفاده می‌کند. کار روی هر کفش بین دو تا سه روز طول می‌کشد.
وی همین کار را روی ساک‌ها و پرده‌ها نیز انجام می‌دهد و محصولات خود را در بازار می‌فروشد.
وی محصولات خود را به فرانسه، ایتالیا، آمریکا و کانادا هم ارسال کرده و برای این کار از پایگاه اینترنتی خود استفاده کرده است.

منبع: تلویزیون الغد

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید