مرور برچسب

QuickFree

QuickFree برنده جایزه بهترین طراحی

QuickFree® که در سال ۲۰۱۷ به بازار آمد ، یک زیپ است که باعث حس ایمنی ، امنیت و احساس استقلال و پیروزی در کودکانی می شود که می توانند به تنهایی از طریق بهبود عملکرد زیپ و عملکرد آزاد سازی آن لباس را به تنهایی باز و بسته کنند. YKK با بهبود…