مرور برچسب

metaverse

صنعت مد و دنیای ناشناخته متاورس

جامه پوش: فناوری‌های جدید هرگز در آغاز مفید به نظر نمی‌رسند. نخستین تلفن غیرقابل اطمینان بود و نخستین تماس‌های اینترنتی قطع و وصل می‌شد و ناامیدکننده بود. نخستین تلفن سیار (موبایل) در سال 1973, 1.8 کیلوگرم و دارای قابلیت کارکرد محدود بود،…