مرور برچسب

Kingly

بازیافتی های کینگلی برای گوگل

جامه پوش: زمانیکه گوگل به دنبال یک هدیه تشکر برای شرکا و همکاران خود بود؛ با شرکت Kingly آشنا شد، این شرکت در خلال یک سفارش خاص به واسطه یک آژانس، ۳۴۰۰۰ جفت جوراب بازیافتی را برای گوگل تولید کرد و بدین وسیله توانست ۲۴ میلیون لیتر در مصرف آب…