مرور برچسب

HYKE

پاییز HYKE در توکیو

“Hideaki Yoshihara” و “Yukiko Ode” طرح‌ های برتر برند HYKE هستند که طراحای خود را از طرح‌های نظامی الهام گرفتند و در طیف رنگی متنوعی تولید نمودند. رنگ قرمز استفاده‌شده در این مجموعه درواقع از رنگ لباس‌ کار روستاییان آمریکایی، در…