مرور برچسب

COVID-19

آسیایی‌ها، بیشتر کفش می‌خرند

جامه پوش: داده‌های آماری سالنامه جهانی ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، آسیایی‌ها بیش از مردم سایر جهان کفش خریده‌اند. در سال ۲۰۲۰، آسیا بیش از ۵۵ درصد از کل کفش تولید شده در جهان را مصرف کرده است. اروپا و آمریکای شمالی نیز با ۱۳.۶ درصد…