مرور برچسب

Ann Roth

اسکار بهترین طراح لباس ۲۰۲۱؛ “Ann Roth”

مراسم اسکار ۲۰۲۱ پس از یک سال تاخیر امسال و به شکل حضوری و با رعایت تمامی پروتکل‌های از پیش تعیین شده بهداشتی برگزار شد. اسکار بهترین طراحی لباس 2021 تعلق گرفت به فیلم بلک باتم ما رینی با طراحی لباس توسط طراح به نام این عرصه  آن روث "Ann…