مرور برچسب

یوسین بولت

بولت:کفش های جدید دوومیدانی ناعادلانه است

جامه پوش: المپیک توکیو 2020 نخستین المپیک پس از دوران یوسین بولت است. “ال رلمپاگو” اکنون بازنشسته است اما از نزدیک دوومیدانی را دنبال می کند. او از کفش های جدید دوومیدانی عصبانی است. مارک های تجاری مختلف برخی از مدل های کفش را با صفحه الیاف…