مرور برچسب

گوتیک

جمجمه به سبک گوتیک تا مغزهای پشمی

جامه پوش: کیف‌های دستی از اجزای جدانشدنی استایل بانوانند و خیلی‌ها فارغ از کاربرد آن به دنبال آن هستند که ببینند در هر سال، برندها چه طرح نوی برای دنیای این کیف‌ها درمی‌اندازند. ناتالیا بریلی طراحی است که طرحی منحصر به فرد از جمجمه‌ای را…