مرور برچسب

گلخانه

اجاره لباس و هر آنچه که باید بدانید

جامه پوش: در ۱۵ سال گذشته، تولید و مصرف جهانی پوشاک دو برابر شده است. در حالیکه قبلاً افراد هر چند وقت یک بار اقدام به خرید لباس می کردند؛ اما اکنون خرید لباس برای بسیاری تبدیل به یک تفریح شده است. این امر عواقبی را با خود به همراه دارد که…