مرور برچسب

گرد و خاک

نحوه شستن بالش با مواد مختلف

جامه پوش: قطعاً یک بالش خوب تاثیر زیادی در خواب خوب و آرام دارد. اما اگر بالش های خود را به درستی تمیز نکنید؛ دیگر نمی توانید به عنوان یک تکیه گاه مناسب در هنگام خواب روی آنها حساب باز کنید. از آنجاییکه آنها گرد و خاک، چربی های بدن، بزاق…