مرور برچسب

گاز گلخانه ای

تولید شلوار جین دست دوم برای کاهش انتشار CO2

جامه پوش: تجزیه و تحلیل های اخیر انجام شده در بریتانیا نشان می دهد که خرید شلوارهای جین برای محیط زیست بسیار مضر هستند؛ زیرا میزان گاز گلخانه ای دی اکسید کربنی که در هنگام تولید یک شلوار جین آزاد می شود با ۲۳۷۲ ساعت پرواز یک هواپیما یا طی…