مرور برچسب

کیف پول

تفاوت بین پارچه جین و دنیم چیست؟

جامه پوش: اگر از کسی بخواهید که بین جین و دنیم تفاوت قائل شود؛ احتمالاً قادر به پاسخگویی نیست. در برخی از نقاط جهان از کلمه «دنیم (Denim)» به جای واژه «جین (Jeans)» استفاده می شود؛ به گونه ای که مردم از جین به جای دنیم استفاده می کنند. اما…