مرور برچسب

کوچه برلن

اعتراض تولیدکنندگان پوشاک به گرانی مواد اولیه

جامه پوش: تعدادی از فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک به نمایندگی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌های پاساژ کاشانی، جنرال مد، کوچه برلن، کمپانی، صبح امروز یکشنبه 16 آبان در اعتراض به گرانی مواد اولیه و بی‌ثباتی بازار ارز مقابل اتحادیه فروشندگان و…