مرور برچسب

کوهنوردان

اگر در محیط بیرون کار می‌کنید این مطلب به شما کمک می کند

جامه پوش: آیا زمستان در محیط بیرون کار می‌کنید؟ شما احتمالا می‌دانید که بهترین حفاظت پوشیدن لباس‌های کامل است. اما آیا می‌دانید که چه موادی به بهترین شکل شما را گرم نگه می دارند؟ طراحی سیستم لباس‌های محافظ هوای سرد یک فرآیند حیاتی است…