مرور برچسب

کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

10 تفاوت مهم بین تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

جامه پوش: براساس تعریف سازمان استاندارد جهانی (ISO)، کیفیت تحقق کامل الزامات محصولات یا خدمات است. سازمان استاندارد جهانی به گونه ای دیگر نیز کیفیت را تعریف می‌کند: کل ویژگی ها یا مشخصات یک محصول یا یک خدمت که توانایی برآورده کردن…