مرور برچسب

کمیسیون صنایع و معادن مجلس

کد شناسه‌کالا ابزاری برای جلوگیری از قاچاق پوشاک

جامه پوش: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید اگر سامانه‌های مصوبی که در قانون برای ردیابی کالا از بدو ورود از مرزهای هوایی و زمینی، گمرکات و بنادر پیش‌بینی شده و موضوع کد شناسه کالا اجرایی شوند. علی اکبر کریمی قاچاق را یکی از…