مرور برچسب

کمیسیون‌های صنایع مجلس

افزایش قیمتی در بازار پوشاک نخواهیم داشت

جامه پوش: پس از انتشار خبری مبنی‌ بر گرانی ۴۰ درصدی پوشاک زمستانه، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به خبر منتشر شده گفت: منظور من از افزایش قیمت ۴۰ درصدی در حوزه پارچه بوده است و قیمت پارچه افزایش داشته است. البته این نکته هم…