مرور برچسب

کمیز شلوار

تعصب پاکستانی ها بر روی کمیز شلوار

جامه پوش: پاکستانی ها نسبت به پوشیدن لباس ملی خودشان که معرف فرهنگ بومی و محلی این کشور هست تعصب دارند. از نخست وزیر پاکستان گرفته تا آحاد مردم این کشور همیشه و در همه حال سعی در ترویج فرهنگ لباس محلی خودشان را دارند. مردم پاکستان معتقدند…