مرور برچسب

کمانج

غرق شویم در رنگ رنگ لباس‌های کرمانج

جامه پوش: ایران عزیز ما دارای فرهنگ و تاریخ دیرینه‌ای است. اقوام مختلف با گویش، زبان، فرهنگ و لباس‌های گوناگون در کنار یکدیگر هر کدام از این تفاوت‌ها نشان و امضای خاصی از آن قوم را نشان می‌دهد. اما لباس آیینه‌ی تمام نمای فرهنگ، تاریخ و…