مرور برچسب

کلان داده ها

کلان داده ها چگونه صنعت مد را تغییر می دهند؟

جامه پوش: کلان داده ها (Big data) در هر صنعت سطح بالا از جمله مد، عامل موفقیت هستند. استفاده از کلان داده ها در صنعت مد برای «پیش بینی روند مد، مدیریت زنجیره تامین و تجزیه و تحلیل رفتار، ترجیحات و احساسات مشتریان» روز به روز بیشتر می شود.…