مرور برچسب

کفش مناسب

بایدها و نبایدهای انتخاب کفش

جامه پوش: انتخاب کفش مناسب سبب کاهش مشکلات مربوط به پا و محافظت از پا و مفاصل پا شده و در نتیجه انجام فعالیت‌های روزمره برای اشخاص ساده‌تر می‌شود، سهولت در انجام فعالیت‌های جسمانی و جلوگیری از بروز آسیب‌دیدگی می‌شود. کفش مناسب سبب کاهش…

اندازه گیری سایز کفش با چسب حساس به فشار

جامه پوش: یکی از محققان کشور موفق به طراحی و ساخت چسب حساس به فشار برای تعیین اندازه کفش شد که برای انتخاب کفش مناسب و درست برای کودکان کاربرد زیادی دارد. دکتر سرور بهبهانی استادیار مهندسی پزشکی-بیوالکتریک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد…