مرور برچسب

کفش مخصوص رانندگی

کودو مزدا، مخصوص رانندگی

جامه پوش: شرکت خودروسازی مزدا با همکاری شرکت ورزشی ژاپنی Mizuno، یک جفت کفش مخصوص رانندگی معرفی کرده است. این کفش‌ها که کودو مزدا نام دارند، با طرحی ساده همانند خودروهای مزدا خلق شده‌اند و تمرکز آن‌ها بر کارایی است. این کفش‌ها به قطعه…