مرور برچسب

کشورهای پیمان شانگهای

پارچه ایرانی در مسیر صادرات به کشورهای پیمان شانگهای

یکی از محصولات موجود در سبد صادرات ایران به مجموعه کشورهای پیمان شانگهای، پارچه و مصنوعات نساجی عنوان شده که بر این اساس می‌توان امید داشت صنعت نساجی کشور با تکیه بر هنر هنرمندان بومی، در بستر فرصت‌های تجاری و اقتصادی، صادرات فرهنگ و هنر…