مرور برچسب

کشتارگاه

بیانیه نمایندگان جهانی صنعت چرم در برابر مواد جایگزین

جامه پوش: نمایندگان صنعت جهانی چرم با انتشار بیانیه‌ای در برابر مدعیان استفاده از مواد تجدیدپذیر جایگزین چرم موضع‌گیری کردند. گروهی از سازمان‌های فعال در صنعت چرم از جمله شورای بین‌المللی چرم‌سازان، کنفدراسیون انجمن‌های ملی دباغی اروپا،…