مرور برچسب

کسادی بازار پوشاک

رخنه کسادی و گرانی در بازار پوشاک

جامه پوش: افزایش هزینه‌های ضروری کرونا و گرانی ها سبب شده تا کسادی در بازار پوشاک رخنه کند و از سویی دیگر این ها دست به دست هم دادند تا ۲۰۰ پوشاک فروشی در بیرجند تعطیل شود. رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک در بیرجند با بیان اینکه ضعف حمایت…