مرور برچسب

کدهای مراقبت از لباس

کدهای مراقبت از لباس ها را بشناسیم

جامه پوش: در حین تولید پوشاک، انواع مختلف برچسب‌ها یا کدهای مراقبتی به لباس‌ها متصل می‌شوند تا مشتری براساس روش های صحیح آنها را شستشو دهد؛ امری که نهایتاً دوام لباس‌ها را تضمین می‌کند. این برچسب‌ها یا کدهای مراقبت شامل دستورالعمل‌های…