مرور برچسب

کالا و ارز

بازار شب عید پوشاک در چنبره قاچاقچیان

جامه پوش: اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق کالا و ارز، پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی را از رمق انداخته است. برخی معتقدند برای مقابله با این معضل باید اقداماتی نظیر بهبود کیفیت تولید، حمایت از تولید داخلی و تسهیل در واردات…