مرور برچسب

کالاهای چرمی

ارزش ۱۶۳ میلیارد دلاری بازار جهانی کفش

جامه پوش: چین اصلی ترین صادر کننده در حوزه کالاهای چرمی است و از سوی دیگر بخش کفش های چرمی بیشترین سهم را از کل درآمد جهانی صنایع کالاهای چرمی به خود اختصاص داده است. کالاهای چرمی از جمله کالاهای پرمصرف در دنیا است که به طور خاص در برخی…