مرور برچسب

کاغذ ضد فیوزینگ

10 ضرورت مهم در پهن کردن پارچه

جامه پوش: پهن کردن پارچه ها در صنعت پوشاک از اهمیت زیادی برخوردار است. برای اینکه برش پارچه ها در بخش برش بدون عیب و نقص صورت گیرد؛ پهن کردن دقیق و صحیح پارچه ها بسیار مهم است. در این ذیل قصد داریم تا به برخی از الزامات اصلی پهن کردن پارچه…