مرور برچسب

کاروان ورزش ایران

لباس رسمی کاروان ایران از مراسم افتتاحیه المپیک حذف شد

جامه پوش: به دنبال انتقاد های انجام شده نسبت طراحی  لباس رسمی  کاروان ورزش ایران، حذف این لباس و استفاده از «ستِ ورزشی» توسط ورزشکاران‌ در مراسم افتتاحیه در دستور کار قرار گرفت. رونمایی از لباس های رسمی و ورزشی اعضای کاروان ورزش ایران در…