مرور برچسب

کارخانه چرم­ سازی

پوست تبریز در دباغ‌خانه رکود افتاد

جامه پوش: چرمشهر تبریز به عنوان نخستین شهرک صنعتی خصوصی ایران با وجود تولید بیش از ۸۵ درصد چرم آماده کشور به دلیل تعدد مشکلات و نبود حمایت‌های دولتی روزگار چندان خوشی را سپری نمی‌کند و بسیاری از واحدهای مستقر در قطب چرم کشور یا به تعطیلی…