مرور برچسب

کارخانه نساجی فردوس

کاهش ۳۵ درصدی تولیدات نساجی فردوس

جامه پوش: مدیرعامل کارخانه نساجی فردوس اظهار کرد: به علت عدم تخصیص ارز و مشکل کاهش ۳۵ درصدی تولیدات کارخانه نساجی فردوس، نقدینگی تولیدات این واحد صنعتی کاهش یافته به طوری که تولید نخ ۳۵ درصد و تولید البسه نساجی فردوس ۵۰ درصد کاهش یافته است.…