مرور برچسب

کارخانه زری‌بافی

شهر بادگیرها میزبان جشنواره‌های ملی پارچه

جامه پوش: اصفهان و یزد، اقطاب نساجی ایران به شمار می‌روند. این دو استان با پیشینه و ید طولا در این عرصه، نه‌فقط کشورمان ایران که بسیاری از نقاط جهان را از هنر صنعت نساجی ایران مستفیض ساخته‌اند. با نگاهی به مجسمه‌های به‌جامانده از فلات…