مرور برچسب

کارخانه تولیدی پوشاک

مدیریت عملیات تعمیر در یک کارخانه تولیدی پوشاک

جامه پوش: در روند تولید پوشاک، کشف لباس های معیوب در هنگام بررسی عدل ها یا بازرسی سفارش بسیار رایج است. از این رو همیشه یک روند تعمیرات در گردش کار وجود دارد. یک اپراتور خیاطی زمانیکه لباس ها را می گیرد؛ موظف است آنها را تعمیر یا اصلاح کند.…