مرور برچسب

کاربرد

کاربرد پنبه در مصارف بهداشتی و درمانی

جامه پوش: پنبه دارای ویژگی های خاصی است که آن را به یک ماده مناسب برای صنعت مراقبت های بهداشتی تبدیل کرده است. پنبه یک ماده نرم، جاذب و ضد حساسیت است و به هر سه روش اصلی استرلیزه کردن (یعنی بخار، اکسید اتیلن و اشعه گاما) به خوبی پاسخ می…