مرور برچسب

کاخ الکساندرا

پیراهنی با نقش کاخی که دوبار سوخت و استودیو بی‌بی‌سی شد

جامه پوش: لباس سوم تیم های فوتبال به نمایشگاهی از برنامه های فرهنگی باشگاه ها تبدیل شده است. معمولا لباس سوم برای موارد خیلی خاص مورد استفاده تیمی قرار می گیرد یعنی در حالت عادی پیش نمی آید که تیمی مجبور شود از لباس سوم خود استفاده کند…