مرور برچسب

ژنتیک

تغییرات ژنتیکی در پنبه چگونه انجام می شود

جامه پوش: در این مقاله قصد داریم تا درباره GMOها صحبت کنیم که به بحث داغ چند سال اخیر تبدیل شده اند. در واقع می خواهیم رابطه GMO با پنبه را مورد بررسی قرار دهیم. پس ابتدا بیایید به این موضوع بپردازیم که GMO چیست. این کلمه سه حرفی در اصل…