مرور برچسب

ژاکت پشمی

نمودار جریان فرآیند تولید ژاکت

جامه پوش: ژاکت یک نوع کالای بافتنی است و ممکن است یک پولیور یا یک ژاکت پشمی کشباف باشد که معمولاً توسط بزرگسالان، فارغ از جنسیت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. انواع ژاکت ها براساس یک فلوچارت تولید ساخته می شوند که این امر باعث آسان تر شدن…