مرور برچسب

چکسلواکی

طراحی از روز اول ۱۹۵۱

جامه پوش: یک شرکت طراحی کفش در بلغارستان به نام sincedayone، کفشی را که در سال ۱۹۵۱ طراحی شده بود، احیاء و مدرن‌ سازی، و به بازار عرضه کرده است. این شرکت اعلام کرده که طرح اولیه این کفش در سال ۱۹۵۱ و توسط یک طراح ناشناس در چکسلواکی سابق…