مرور برچسب

چوب حراج بر مه نخ و فرنخ

مهم‌ترین کارخانهٔ تولید نخ خاورمیانه در برزخ

کارخانهٔ مه‌نخ و فرنخ در انتهای دههٔ ۴۰ خورشیدی و با هدف تولید نخ و مواد اولیهٔ منسوجات در کیلومتر ۴ جادهٔ قدیم قزوین-تهران تأسیس شد. مه‌نخ و فرنخ در ابتدا توسط مهندسان خارجی مدیریت می‌شد و برنامه‌ریزی تولید آن توسط خارجی‌ها صورت می‌گرفت.…