مرور برچسب

چرم گاوی

گلایه تولیدکنندگان چرم از گرانی مواد اولیه

این روزها حرفه چرم‌سازی با پیشینه‌ای که سابقه آن به دوره قاجار می رسد به واسطه فعالیت تعداد انگشت شماری علاقمند همچنان سرپاست اما گرانی مواداولیه آنها را نیز در آستانه بیکاری قرارداده است. درگذشته‌های نه‌چندان دور استان همدان به لحاظ…