مرور برچسب

چرم و کفش

صنعت کفش در حال خارج شدن از دست ایرانی ها

جامه پوش: تبریز با وجود اینکه پایتخت چرم و کفش ایران شناخته شده است، اما شهرک اختصاصی برای این صنعت در تبریز وجود نداشته و کمر تولیدکنندگان رفته رفته زیر بار مشکلات گوناگون خم می‌شود. این روزها حال و روز قطب تولید چرم و کفش ایران…