مرور برچسب

چرم حیوان

انسان‌ها از ۱۲۰ هزار‌سال پیش لباس برتن داشتند

جامه پوش: دکتر امیلی هالت از موسسه ماکس پلانک آلمان در حوزه علوم تاریخ انسانی نویسنده پژوهشی است که بر فعال بودن انسان‌های دیرین در بخش تهیه و تولید لباس تاکید می‌کند. به گفته دکتر هالت، آنچه در یکی از غارهای باستانی مغرب به دست آمده،…