مرور برچسب

چرم جیر

چرم جیر چیست ؟

جامه پوش: در حالت کلی چرم به ماده ای گفته می شود که از دباغی و پردازش پوست خام حیوانات تولید می شود. به سطح داخلی پوست حیوانات نیز که در قسمت زیرین چرم قابل مشاهده است، جیر گفته می شود. چرم جیر بر اساس نوع پوست، کیفیت و شکل ظاهری طبقه بندی…