مرور برچسب

پیراهن آستین دار

ضرورت بازرسی نهایی در تولید پوشاک

جامه پوش: بازرسی نهایی در صنعت نساجی پس از اتمام تمامی مراحل تولید پوشاک انجام می گیرد. در این مرحله یک روند بازرسی توسط تیم بازرسی Q.C (کنترل کیفیت) خریدار صورت می پذیرد و کیفیت لباس ها تضمین می شود؛ حال چه برای حمل و نقل مناسب باشند چه…