مرور برچسب

پولوشرت

چیدمان ماشین های دوخت در صنعت پوشاک

جامه پوش: چیدمان دقیق ماشین آلات نکته ای مهم در راستای دستیابی به هدف تولید در صنعت پوشاک است. به عبارت دیگر، چیدمان دقیق ماشین آلات نسبت مستقیمی با امکان دستیابی به هدف تولیدی دارد. به دلیل اهمیت این موضوع در بخش پوشاک آماده، در این…