مرور برچسب

پوشاک فاخر

پوشاک فاخر، اول رؤیا، سپس واقعیت

جامه پوش: بخشی از چشم‌انداز برند، هدف برند است و اشاره به یک «آرمان برتر» دارد. بسیاری از شرکت‌ها و برند‌های موفق جهان، آرمان‌های اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی ارزشمندی را دنبال می‌کنند. بااین‌حال، برخی پژوهش‌ها یافته‌هایی ناامیدکننده برای…