مرور برچسب

پوشاک بنگلادش

سناریوی پساکرونا در صنعت پوشاک چه خواهد بود؟

جامه پوش: بیشتر بخش های صادراتی بنگلادش از جمله RMG (پوشاک بخر و بپوش= ready-made garment) با ترس و هراس مواجه هستند. بیشتر برندهای مشهور گفته اند که سفارشات را لغو نمی کنند، اما شرایط پرداخت با گذشته فرق کرده است. مصطفی اودین مدیر عامل…