مرور برچسب

پوشاک اروپا

هزینه بالای انرژی عامل تضعیف صنعت نساجی

جامه پوش: هم اکنون بحران انرژی بر رقابت ‌پذیری صنعت نساجی و پوشاک در اروپا تاثیر گذاشته است. از آنجاییکه جایگزین های محدودی برای گاز مورد استفاده در بخش های مختلف فرآیند تولید وجود دارد؛ لذا هزینه های تولید به شدت افزایش یافته است. سازمان…